Pengislaman

Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai komposisi bangsa dan etnik. Keadaan ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan rakyatnya hidup dalam suasana yang harmoni dan tenteram. Perlembagaan negara ini memperuntukkan Islam sebagai agama rasmi negara dan dalam masa yang sama rakyat tetap bebas untuk memilih anutan masing-masing. Namun Islam tidak pernah memaksa mana-mana individu untuk menganut Islam dan ia dibuktikan dengan firman Allah SWT yang bermaksud :

"Tiada paksaan di dalam beragama."
(256 : Surah Al-Baqarah)

Justeru, bagi mana-mana individu yang ingin memeluk agama Islam atas dasar rela hati dan begitu yakin dengan kebenaran-Nya adalah amat dialu-alukan.

Apakah syarat-syarat
memeluk agama Islam . . . ?

Seseorang yang ingin memeluk agama Islam perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Mengucap dua kalimah syahadah.
  2. Pengucapan dua kalimah syahadah dengan kerelaan hati individu itu.
    (Seksyen 107 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004)
  3. Berakal (berfikiran waras).
  4. Mencapai umur 18 tahun.
  5. Individu yang berumur kurang dari 18 tahun perlu mendapat keizinan pemelukan agama Islam daripada ibu dan bapa melalui suatu surat keizinan.
    (Seksyen 117 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004)

Anda mempunyai masalah berkaitan urusan pemelukan agama Islam . . ?

Hubungi kami

Unit Ukhuwah,
DARUL HIDAYAH (RUMAH TRANSIT SAUDARA KITA),
Permatang Tok Gelam, Penaga,
13100 Seberang Perai Utara,
Pulau Pinang.

Tel: 04-351 4658ยทยท Fax: 04-351 6431

Print Email