Pendakwaan

  1. Meneliti dan membuktikan kertas siasatan sebelum membawa ke Mahkamah Syariah.
  2. Menyediakan dan menyemak kertas -kertas pertuduhan.
  3. Menjalankan tugas pendakwaan di Mahkamah Rendah, Tinggi dan Rayuan Syariah.
  4. Memasti k an peruntukan undang - undang berkaitan prosedur, siasatan, ket erangan dan pendakwaan dipatuhi sebagaimana diperuntukan.
  5. Memastikan statistik jenayah dikemaskini bagi tujuan rekod dan rayuan.
  6. Bertindak sebagai urusetia bagi hal ehwal yang berkaitan dengan Enakmen Undang - Undang yang berkaitan Syariah.
  7. Menyedia dan menyemak draf undang - undang atau draf pindaan undang -undang.
  8. Meneliti dan menyemak kes -kes rayuan yang memerlukan penjelasan terhadap undang -undang.
  9. Mewujudkan hubungan dan jalinan kerjasama dalam hal ehwal berkaitan Enakmen/ Undang - Undang Syariah dengan Pejabat Penasihat Undang -Undang Negeri.

Print Email