bg1

FESTIVAL NASYID PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1439H/2017M

 

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri akan menganjurkan Festival Nasyid Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 1437H/2016M pada 22 November 2017. Sehubungan dengan itu, Kumpulan Nasyid Y.B./Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan adalah dijemput untuk menyertai Festival Nasyid Peringkat Saringan yang akan diadakan sebagaimana ketetapan berikut:

                      Tarikh               :           21 November 2017 (Selasa)

                      Tempat             :           Dewan Budaya, USM

                      Masa                :           9.00 pagi hingga 5.00 petang

Bersama-sama ini disertakan syarat-syarat permohonan dan borang penyertaan dan hendaklah dikembalikan kepada pihak urusetia pada atau sebelum 06 November 2017 (Isnin) dan di alamatkan seperti berikut :

 - Syarat-syarat permohonan

- Borang permohonan Nasyid

           Urusetia,

           Festival Nasyid Peringkat Negeri Pulau Pinang

           Tahun 1439M/2017M,

            d/a Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang,

            10300 Lebuh Pantai, Pulau Pinang.

            (u.p : Bahagian Pendidikan)

 

  Kerjasama Y.B/Y. Bhg. Dato/Tuan/Puan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Cetak E-mel