Prosedur Permohonan Kad Nikah

PEMOHON HENDAKLAH MENYEDIAKAN:

  • Gambar berukuran pasport sebanyak satu keping setiap seorang. *(Perempuan mesti bertudung)
  • Surat Perakuan Nikah Negeri Pulau Pinang ( Satu (1) salinan )
  • Salinan Kad Pengenalan (suami dan isteri).
  • Bayaran RM60.00 hendaklah dibuat di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam atau di mana-mana Pejabat Agama Daerah.

Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Undang-undang Keluarga Islam di talian 04-2626814 sambungan 148 dan 150.

 
TUNTUTAN KAD NIKAH
Pemohon boleh datang ke Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang atau Pejabat Agama Daerah ( Tempat Permohonan dibuat) untuk menuntut Kad  Nikah selepas tempoh 12 hari.

Pengeluaran Kad Nikah adalah tertakluk kepada kelancaran Sistem.

Cetak Emel