STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2021

Bil  Nama Perkhidmatan

                                      Bilangan Transaksi (2021)

  Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
 1 Permohonan Berkahwin  1590                        1590
 2 Permohonan Perakuan Cerai  0                        0
 3 Semakan Carian Sijil Nikah  1821                        1821
 4 Semakan Carian Sijil Cerai 131                        131
 5 Semakan Carian Sijil Rujuk  15                        15
 6 Semakan Permohonan Kad Nikah  15                        15

Cetak Emel