STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2020

Bil  Nama Perkhidmatan

                                      Bilangan Transaksi (2020)

  Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
 1 Permohonan Berkahwin  1233  813  880  185  853  1973  1421  1490  1749  1660      12,260
 2 Permohonan Perakuan Cerai  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0
 3 Semakan Carian Sijil Nikah  973  702  716  440  729  1541  1244  1169  1341  1482      10,337
 4 Semakan Carian Sijil Cerai  78  77  62  136  74  97  72  125  98  108      927
 5 Semakan Carian Sijil Rujuk  7  10  10  12  6  17  11  11  13  12      98
 6 Semakan Permohonan Kad Nikah  7  10  10  12  6  17  11  11  13  12      98

Cetak Emel