STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2020

Bil  Nama Perkhidmatan

                                      Bilangan Transaksi (2020)

  Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
 1 Permohonan Berkahwin  1233  813  880  185                  2926
 2 Permohonan Perakuan Cerai  0  0  0                    0
 3 Semakan Carian Sijil Nikah  973  702  716  440                  2391
 4 Semakan Carian Sijil Cerai  78  77  62  136                  217
 5 Semakan Carian Sijil Rujuk  7  10  10  12                  27
 6 Semakan Permohonan Kad Nikah  7  10  10  12                  27

Cetak