bg1

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2017

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2017)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  745  1135  432  697  1178  1004  1526  727  1096  1182  713  1018 11521
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah 129  122   286  411 591 476  656  565  777  764  658  573 6039
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai 34  137   36 42  53   40  67  59  73  82  44  62 729
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk 17   9  6  9  7  4  21  2  104 93

Cetak E-mel