bg1

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2018)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  745  718  769  811  922                3965
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah 129   519  471  521  516                2196
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai 34   41  41  48  41                205
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk  1  14  11  3                35

Cetak E-mel