Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2018)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  745  718  769  811  922  927  952  734  1304  1279  959  1046  9161
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah 129   519  471  521  516  621  660  455  626  610  517  576  5128
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai 34   41  41  48  41  49  59  51  62  56  42  52  482
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk  1  14  11  3  4  23  6  22  9  9  7  99

Cetak Emel