bg1

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2017)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  745  1135  440                    2320
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah 129  122   0                   251
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai 34  137   0                   171
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk 17   9                   32

Cetak E-mel