bg1

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2018

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2018)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  745                        
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah 129                         
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai 34                         
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk                        

Cetak E-mel