FESTIVAL NASYID PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1441H/2019M

borang penyertaan dan hendaklah dikembalikan kepada pihak urusetia pada atau sebelum 13 September 2019 (Jumaat) dan dialamatkan seperti berikut :

Urusetia Festival Nasyid Peringkat Negeri Tahun 1441M/12019M

d/a Jabatan Hal Ehwal Agama lslam10300 Lebuh Pantai, Pulau Pinang (u.p : Bahagian Pendidikan)

1.   SURAT EDARAN 
 2.  SYARAT-SYARAT DAN PERATURAN FESTIVAL NASYID PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1441H / 2019M
 3.  BORANG PENYERTAAN FESTIVAL NASYID PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 1441H / 2019M

Cetak Emel