Prosedur Permohonan Salinan Surat Nikah / Cerai / Ruju'

  • Mengisi Borang 18  Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam.  (Borang percuma tersebut boleh diambil di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang dan semua Pejabat Agama Daerah) atau boleh dimuat turun melalui laman web jabatan ini. 
  • Pemohon boleh menuntut salinan sijil nikah /cerai / ruju’ di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang selepas tempoh 5 hari setelah permohonan lengkap diterima dan bayaran yang dikenakan adalah RM10.00.

Bagi permohonan untuk mendapatkan salinan Sijil Perakuan Perceraian, pemohon perlu mengemukakan SURAT AKUAN BERSUMPAH dari Pendaftar Pesuruhjaya Sumpah dengan menyatakan tujuan salinan tersebut dipohon.

Sila pastikan pemohon mendapatkan slip Carian Salinan NCR sebelum meninggalkan kaunter.

Sebarang Pertanyaan Sila hubungi Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam ditalian 04-262 6814 sambungan 148/153

Pengeluaran Salinan Sijil adalah tertakluk kepada kelancaran Sistem.

Cetak Emel