Dakwah

  1. Menguruskan program rasmi keagamaan.
  2. Menguruskan senarai penceramah bertauliah dan menyusun kuliah agama di jabatan/agensi, institut, kolej sebagai mana yang dipohon.
  3. Menguruskan permohonan tauliah mengajar agama dan kebenaran menganjurkan ceramah.
  4. Menguruskan program dakwah tahunan kepada kumpulan sasaran tertentu.
  5. Menerbitkan bahan bercetak berunsurkan dakwah
  6. Menulis dan menerbit teks khutbah, artikel dan lain -lain.
  7. Menguruskan pengislaman dan pendaftaran saudara baru.
  8. Mentadbir rumah perlindungan saudara baru (Darul Hidayah)
  9. Menguruskan kursus kefahaman Islam yang berkaitan saudara baru.