Penguatkuasaan

  1. Menjalankan tindakan penguatkuasaan berdasarkan undang -undang.
  2. Berurusan dan bekerjasama dengan pihak - pihak yang lain yang berkenaan dalam menjalankan penguatkuasaan.
  3. Menyediakan keperluan - keperluan penguatkuasaan berdasarkan undang -undang.
  4. Mengawal dan menyelia pesalah -pesalah
  5. Menjalankan siasatan dan menyediakan kertas siasatan
  6. Menapis bahan -bahan penerbitan bercetak khususnya buku yang menyentuh tentang agama Islam. 7. Menapis bahan -bahan audio -visual, rencana, ceramah, syarahan, nasyid, iklan, drama, dan seumpamanya yang diterbitkan dalam bentuk VHS, VCD dan sebagainya untuk terbitan media awam.
  7. Bekerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam menapis dan memperakukan kebenaran masuk buku -buku agama termasuk yang mengandungi ayat -ayat suci Al -Quran yang diimport dari luar negara.
  8. Menjalankan penguatkuasaan terhadap penyalahgunaan ayat -ayat Al - Quran.
  9. Menjalankan kajian /penyelidikan terhadap ajararan -ajaran seperti ajaran tarekat, tassawuf, perbomohan, persilatan dan sebagainya.