Pengurusan Masjid Dan Surau

  1. Menguruskan pelantikan dan pentauliahan Ahli Jawatankuasa Qaryah.
  2. Menguruskan lantikan dan pentauliahan pegawai Masjid.
  3. Menyelia dan mengawal perjalanan masjid dan surau.
  4. Menguruskan program dan latihan kepada Jawatankuasa Qaryah dan Pegawai Masjid.
  5. Menguruskan Sekolah Tadika, Kelas KAFA dan kelas agama di Masjid Negeri.
  6. Menguruskan kelas pengajian Takmir di masjid dan surau.