STATISTIK PERKHIDMATAN ATAS TALIAN 2021

Bil  Nama Perkhidmatan

                                      Bilangan Transaksi (2021)

  Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
 1 Permohonan Berkahwin  1590 1253  2176  1415  1175  1039              7609
 2 Permohonan Perakuan Cerai  0  0  0  0  0  0              0
 3 Semakan Carian Sijil Nikah  1821 1522  2112  1590  1523  1514              8568
 4 Semakan Carian Sijil Cerai 131  135  87  94  149  140              596
 5 Semakan Carian Sijil Rujuk  15  14 12   5  22  18              68
 6 Semakan Permohonan Kad Nikah 15  14  12  5  22  18              68

Cetak Emel