PROSEDUR PERMOHONAN PELAKSANAAN IBADAH KORBAN NEGERI PULAU PINANG 1442H / 2021M

CARTA ALIR PERMOHONAN PELAKSANAAN IBADAH KORBAN NEGERI PULAU PINANG DALAM TEMPOH (PKP) TAHUN 1442H/2021M

                                        (SEBERANG PERAI)                                                                                           (DAERAH TIMUR LAUT DAN BARAT DAYA)

carta alir 2 seberang perai carta alir dtl dan dbd

MUAT TURUN BORANG

BORANG PERMOHONAN PELAKSANAAN IBADAH KORBAN NEGERI PULAU PINANG DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) COVID-19 TAHUN 1442H /2021M

BORANG KEBENARAN SEMBELIHAN LUAR IBADAH QURBAN 2021 - MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH KORBAN NEGERI PULAU PINANG DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) COVID-19 TAHUN 1442H / 2021M

Cetak Emel