Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian 2019

Bil  Nama Perkhidmatan

                           Bilangan Transaksi (2019)

Jan
Feb
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
Sept
Okt
Nov
Dis
Jumlah
1 Permohonan Nikah  1172  652  938  970  930  1703  1432  1458 1650  1439  1240  1334 14,889
2 Semakan Cabutan Sijil Nikah  625  507  464  499  408  579  643  554  677  858  783  861  7429
3 Semakan Cabutan Sijil Cerai  61  64  56  44  56  76  70  71  66  64  82  75  780
4 Semakan Cabutan Sijil Rujuk  10  13  10  2  6  7  17  11  26  15  6  7  129

Cetak Emel