Pendidikan

  1. Menguruskan pentadbiran am perjalanan sekolah -sekolah agama dan perkhidmatan guru -guru agama.
  2. Mengawal ko - kurikulum sekolah -sekolah agama
  3. Menjalankan Peperiksaan Menengah Rendah dan Tinggi Agama di sekolah -sekolah agama
  4. Menguruskan permohonan biasiswa kepada pelajar -pelajar IPT jurusan agama.
  5. Menjalankan kursus -kursus kepada guru - guru agama.
  6. Melaksanakan program kelas Al -Quran dan Fardhu Ain (KAFA)

Senari Pusat Tahfiz

Cetak Emel