Undang-Undang Keluarga Islam

  1. Mengurus perlantikan dan menyelaras perlaksanaan tugas - tugas Pendaftar dan Penolong Pendaftar perkahwinan, penceraian dan ruju' negeri Pulau Pinang.
  2. Menyelaras pentadbiran pengurusan perkahwinan, penceraian dan ruju' negeri Pulau Pinang.
  3. Menguruskan pemberian permit kepada syarikat yang mengendalikan kursus praperkahwinan Islam di negeri Pulau Pinang.
  4. Memberi perkhidmatan kaunseling kekeluargaan kepada masyarakat.
  5. Menyediakan PPKI dan PPS sebagai tempat rujukan orang awam menyelesaikan masalah.
  6. Mengadakan program kekeluargaan dengan kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan lain - lain jabatan.

Cetak Emel