Piagam Pelanggan

Memulakan komunikasi bagi semua urusan dengan ucapan Assalamualaikum
1 Membuat bayaran bagi perolehan, bil dan tuntutan yang lengkap dalam tempoh 7 hari.
2 Menjawab aduan dalam tempoh 14 hari.
3 Melaksanakan projek pembangunan mengikut jadual.
4 Memproses dan melaksanakan semua urusan pendidikan Islam dalam tempoh yang ditetapkan.
5 Mengeluarkan sijil tauliah mengajar kepada pemohon dalam tempoh 2 minggu selepas lulus temuduga.
6 Mengeluarkan surat akuan (sementara) dan kad masuk Islam selepas didaftarkan.
7 Memulakan siasatan mengenai dalam tempoh 3 hari aduan penyelewengan aqidah/ ajaran sesat/ bahan penerbitan dalam tempoh 3 hari.
8 Mengeluarkan Sijil Pengesahan Halal dalam tempoh 5 hari selepas diputuskan oleh Panel Pensijilan Halal.
9  Memproses semua urusan Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) dalam tempoh yang ditetapkan.
10 Memberikan perkhidmatan rundingcara pada hari permohonan kepada 95% pelanggan yang memohon.
11 Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap semua maklumat dan aduan lengkap yang diterima (melalui borang 5) dalam 3 hari bekerja.
12 Membuka kertas siasatan dalam tempoh 3 hari selepas tangkapan dilakukan terhadap orang yang disyaki (OYDS).
13 Menerima dan memperakukan kes untuk didaftarkan di Mahkamah dalam tempoh 30 puluh hari bekerja (selepas laporan lengkap siasatan diterima)
14 Memulakan siasatan aduan hal pengurusan Qaryah masjid dalam tempoh 2 hari selepas aduan lengkap diterima.
15 Memberi surat kelulusan pelantikan Jawatankuasa Qaryah yang diputuskan dalam Mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) dalam tempoh 2 minggu.

Cetak Emel