Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

Nadeeya

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam ialah Ketua Penolong Pengarah (KPP),Bahagian Khidmat Pengurusan dan Pembangunan.

Nama           
:  Puan Nadeeya binti Iqbal
Emel :  nadeeya[at]penang[dot]gov[dot]my
No. Telefon
: 04-2637200
No. Faks : 04-2502810

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c. 

Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;

d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT jabatan.

Cetak Emel